Учебная работа № /5544. «Курсовая Розвиток пізнавальних інтересів в процесі ознайомлення з природою в різні пори року

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Количество страниц учебной работы: 41
Содержание:
1. Вступ 3
2. Значення ознайомлення дітей з сезонними змінами в природі для всебічного розвитку дітей 5
3. Аналіз знань дітей старшої групи про пори року 9
4. Зміст програмових завдань по ознайомленню дітей з сезонними явищами в старшій групі 12
5. Методика роботи по ознайомленні з сезонними явищами в повсякденному житті і на заняттях 21
6. Досвід роботи (експериментальна практична робота з дітьми) 32
7. Висновки 36
Список використаної літератури 37
Додаток 39

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /5544. "Курсовая Розвиток пізнавальних інтересів в процесі ознайомлення з природою в різні пори року

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Введите символы с изображения:

  captcha

  Выдержка из похожей работы

  Барабаша,

  Т,Грибницького,
  М,Коломійця, В,Мельничайка, О,Смовської та інших.

  Оволодіння
  фразеологією — невід’ємна складова частина мовленнєвої культури людини.
  Фразеологізми, поруч з іншими одиницями, є будівельним матеріалом мови, до
  якого завжди викликає інтерес, він спонукає до роздумів,Знання фразеології
  мови — важливий фактор у формуванні та удосконаленні навчально-пізнавального
  інтересу до вивчення рідної мови, до пізнання її глибин мудрості, багатства.
  Але цей фактор ефективно може спрацювати лише за умови, коли учителі
  початкової ланки освіти озброять учнів фразеологічними вміннями і навичками,
  забезпечуючи при цьому розвиток навчально-пізнавального інтересу молодших
  школярів.

  Результати
  аналізу констатувального зрізу дозволяють стверджувати, що значна частина школярів
  не володіють необхідними фразеологічними вміннями та навичками, не можуть
  розкрити змістового значення фразеологічних одиниць, допускають перекручування
  їх структури,

  Однак
  програма з української мови не передбачає цілеспрямованої систематичної роботи
  над фразеологічним матеріалом, хоча дана проблема є складною і багатоаспектною.

  Не
  дивлячись на існуючий методичний досвід, проблема вивчення фразеології та
  забезпечення мовлення учнів фразеологізмами на різних рівнях лінгвістичної
  освіти у школі не була предметом спеціального дослідження,Відсутність
  спеціальних досліджень з методики фразеологічної роботи у початковій школі
  негативно відображається на рівні розвитку усного та писемного образного
  мовлення учнів,Виникає необхідність поглибленого вивчення цієї проблеми,
  планування та створення спеціального комплексу навчально-тренувальних завдань,
  які запроваджуються у практику викладання протягом усього навчального року, що
  дозволить сформувати в учнів фразеологічне поняття та комунікативно необхідні
  фразеологічні вміння та навички, збагатити їх мову фразеологізмами,
  актуалізувати та закріпити отримані знання.

  Актуальність
  проблеми формування та розвитку навчально-пізнавального інтересу молодших
  школярів до рідної мови на матеріалі крилатих висловів зумовили вибір теми
  магістерської роботи:

  «Розвиток
  пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами».

  Об’єктом
  дослідження є процес вивчення фразеології на уроках української мови в
  початкових класах.

  Предмет
  дослідження – система вправ для формування знань, умінь і навичок з
  фразеології, як засобу розвитку пізнавального інтересу молодших школярів.

  Мета
  дослідження – визначити роль фразеологізмів у розвитку пізнавального інтересу
  молодших школярів.

  Робоча
  гіпотеза полягала в припущенні: використання спеціально розробленої
  системи вправ, спрямованої на формування фразеологічних вмінь і навичок у
  молодших школярів, ефективно сприятиме розвитку їх пізнавального інтересу до
  уроків рідної мови та читання

  Завданнями
  нашого дослідження є:


  вивчити сутність поняття «пізнавальний інтерес»;


  ознайомитись з лінгво-дидактичними принципами організації
  фразеологічної роботи в початковій школі;


  ознайомитись із методичним досвідом науковців щодо вивчення
  фразеологічного матеріалу учнями початкових класів;


  проаналізувати програми та підручники для початкової школи на
  предмет вивчення фразеологізмів;


  розробити зразки вправ для активного введення фразеологізмів в
  усне і писемне мовлення молодших школярів, яка б забезпечувала розвиток
  стійкого інтересу до слова;


  експериментально перевірити ефективність пропонованої системи
  вправ.

  Основні
  етапи дослідження,На першому (констатувальному) етапі визначалися основні
  поняття проблеми, був проведений аналіз наукових джерел щодо теоретичної та
  методичної розробки обраної теми,На основі цього була сформульована гіпотеза
  дослідження, визначено подальшу програму роботи.

  На
  наступному (формувальному) етапі проводилася розробка, корекція та апробація
  укладеної нами системи вправ,На основі результатів поточних замірів
  експериментальної роботи в практику школи були впроваджені запропоновані
  методичні розробки.

  На
  третьому (підсумковому) етапі ми провели аналіз та узагальнили остаточні
  результати проведеного експерименту.

  У
  процесі роботи використано такі методи дослідження: вивчення
  лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної літератури; теоретичне
  осмислення передового досвіду роботи вчителів; аналіз шкільних програм і підручників;
  аналіз письмових робіт учнів; констатувальний зріз і дослідне навчання;
  цілеспрямоване методичне спостереження за формуванням умінь і навичок учнів за
  запропонованою нами системою вправ; статистична обробка експериментальних
  даних.

  Наукова
  новизна магістерського дослідження полягає у застосуванні цілісного
  підходу до вивчення фразеології як засобу розвитку пізнавального інтересу
  молодших школярів.

  Теоретичне
  значення роботи визначається тим, що її основні положення та висновки
  сприяють глибшому розумінню суті фразеології та її значення у розвитку
  пізнавального інтересу учнів початкової школи.

  Практична
  цінність дослідження полягає у можливості використання його
  результатів у навчанні української мови молодших школярів, зокрема в процесі
  оволодіння фразеологічним матеріалом.

  Апробація
  магістерського дослідження,Результати дослідження повідомлені на засіданні
  кафедри рідної мови та методики її викладання та на науково – практичній
  студентській конференції ТНПУ ім,В,Гнатюка»

  Учебная работа № /5544. «Курсовая Розвиток пізнавальних інтересів в процесі ознайомлення з природою в різні пори року