Учебная работа № E/914. Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

Тип работы: Курсовая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 36

Описание

Тип работы: Курсовая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 36

Учебная работа № E/914. Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

Введение 3
Глава I. Налоги — основные понятия 6
1.1. Сущность налогов 6
1.2. Виды налогов 10
1.3. Функции налогов и кривая Лаффера 12
Глава II. Налогообложение малого бизнеса 17
2.1. Эволюция системы налогообложения малого бизнеса в России 17
2.2. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса 22
Заключение 31
Список литературы 34
Приложения 36

Стоимость данной учебной работы: 630 руб.
Учебная работа № E/914.  Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Такі результати і висновки наводять
дослідники Міжнародного центру перспективних досліджень (графіки 1 і 2).

Не додає оптимизму і прогноз
змін у динаміці розвитку малого підприємництва,Можна зробити висновок, що малі
підприємства навряд чи зможуть вирішити такі проблеми власними силами і
самостійно подолати перешкоди, що постають перед ними,Вони малі, вразливі і
потребують підтримки, насамперед державної.

Звернувшись до словників щодо тлумачення слів
«підтримати», «підтримка» можна зрадіти за наш малий бізнес, бо сподівання на
державну підтримку поширюються на такі кроки держави:

v
«підтримати,
не дати впасти»;

v
«подати
допомогу, посприяти»;

v
«схвалити,
виступити на захист»;

v
«не
дати припинитись, порушитись»;

v
«бути
опорою».

Як
бачимо, можливості тут неймовірні,Але ж чи є у держави для цього:

v
бажання;

v
необхідність;

v
можливість;

v
механізм
підтримки малого бізнесу.

Виходячи з наявності в Україні
певної кількості державних структур, до функцій яких належить сприяння розвитку
приватного, насамперед малого, підприємництва, можна було б стверджувати, що
держава має бажання, розуміє необхідність, знаходить можливості і формує
механізми підтримки малого підприємництва,З прийняттям Закону України
«Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного
комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991
року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і
цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого
бізнесу,З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади —
Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997
року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва,
програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого
підприємництва на 1999—2000 роки,Опрацьовано також концепцію Національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації
Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної
регуляторної політики,Формально зроблено достатньо, а реально «візок
малого підприємства і досі там, де й був»,

 

Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу:

1,Держава повинна
мати відповідальність перед МП.

2,МП повинні мати
соціальну відповідальність.

Суспільство має право знати
стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва
обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись.

Вже неодноразово
підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається екзотичним явищем в
економіці України, а середній бізнес — явищем невизначеним,Отже, екзотика і невизначеність
зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного і практичного дослідження суті, ролі,
місця підприємств малого і середнього бізнесу і можливостей державного
регулювання їх діяльності,Як власник держава мусить опікуватись ефективністю
діяльності власних малих і середніх підприємств, робити їх
конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво,Теоретично держава
спроможна створювати рівні умови господарювання власним і невласним
підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законами власності, а
законами менеджменту,Практично ж, маючи владу і власність, держава змушена
зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівних умов для інших
власників за допомогою використання державної влади.

Складається парадоксальна для
економіки ситуація:

v
держава
зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати;

v
водночас
держава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією і
цим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення нових
робочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальної
напруги у суспільстві тощо