Учебная работа № E/914. Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

Тип работы: Курсовая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 36

Описание

Тип работы: Курсовая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 36

Учебная работа № E/914. Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

Введение 3
Глава I. Налоги — основные понятия 6
1.1. Сущность налогов 6
1.2. Виды налогов 10
1.3. Функции налогов и кривая Лаффера 12
Глава II. Налогообложение малого бизнеса 17
2.1. Эволюция системы налогообложения малого бизнеса в России 17
2.2. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса 22
Заключение 31
Список литературы 34
Приложения 36

Стоимость данной учебной работы: 630 руб.
Учебная работа № E/914. Налоги и их ивлияние на развитие малого бизнеса

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Введите символы с изображения:

  captcha

  Выдержка из похожей работы

  Такі результати і висновки наводять
  дослідники Міжнародного центру перспективних досліджень (графіки 1 і 2).

  Не додає оптимизму і прогноз
  змін у динаміці розвитку малого підприємництва,Можна зробити висновок, що малі
  підприємства навряд чи зможуть вирішити такі проблеми власними силами і
  самостійно подолати перешкоди, що постають перед ними,Вони малі, вразливі і
  потребують підтримки, насамперед державної.

  Звернувшись до словників щодо тлумачення слів
  «підтримати», «підтримка» можна зрадіти за наш малий бізнес, бо сподівання на
  державну підтримку поширюються на такі кроки держави:

  v
  «підтримати,
  не дати впасти»;

  v
  «подати
  допомогу, посприяти»;

  v
  «схвалити,
  виступити на захист»;

  v
  «не
  дати припинитись, порушитись»;

  v
  «бути
  опорою».

  Як
  бачимо, можливості тут неймовірні,Але ж чи є у держави для цього:

  v
  бажання;

  v
  необхідність;

  v
  можливість;

  v
  механізм
  підтримки малого бізнесу.

  Виходячи з наявності в Україні
  певної кількості державних структур, до функцій яких належить сприяння розвитку
  приватного, насамперед малого, підприємництва, можна було б стверджувати, що
  держава має бажання, розуміє необхідність, знаходить можливості і формує
  механізми підтримки малого підприємництва,З прийняттям Закону України
  «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного
  комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991
  року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і
  цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого
  бізнесу,З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади —
  Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997
  року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва,
  програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого
  підприємництва на 1999—2000 роки,Опрацьовано також концепцію Національної
  програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації
  Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної
  регуляторної політики,Формально зроблено достатньо, а реально «візок
  малого підприємства і досі там, де й був»,

   

  Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу:

  1,Держава повинна
  мати відповідальність перед МП.

  2,МП повинні мати
  соціальну відповідальність.

  Суспільство має право знати
  стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва
  обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись.

  Вже неодноразово
  підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається екзотичним явищем в
  економіці України, а середній бізнес — явищем невизначеним,Отже, екзотика і невизначеність
  зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного і практичного дослідження суті, ролі,
  місця підприємств малого і середнього бізнесу і можливостей державного
  регулювання їх діяльності,Як власник держава мусить опікуватись ефективністю
  діяльності власних малих і середніх підприємств, робити їх
  конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво,Теоретично держава
  спроможна створювати рівні умови господарювання власним і невласним
  підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законами власності, а
  законами менеджменту,Практично ж, маючи владу і власність, держава змушена
  зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівних умов для інших
  власників за допомогою використання державної влади.

  Складається парадоксальна для
  економіки ситуація:

  v
  держава
  зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати;

  v
  водночас
  держава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією і
  цим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення нових
  робочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальної
  напруги у суспільстві тощо