Учебная работа № E/260. Реструктуризация налоговых задолжностей

Тип работы: Контрольная
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 17

Описание

Тип работы: Контрольная
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 17

Учебная работа № E/260. Реструктуризация налоговых задолжностей

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Механизм ликвидации организаций как юридических лиц и решение вопроса по налоговой задолженности 4
2. Взыскание налогов, сборов и пени за счет денежных средств на счетах налогоплательщиков в банках 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17
Стоимость данной учебной работы: 350 руб.
Учебная работа № E/260.  Реструктуризация налоговых задолжностей

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Гістограма №1 Кількість збиткових підприємств
[pic] Одним із основних джерел низької ефективності промислового комплексу
стало те, що наша держава успадкувала застарілий виробничий апарат,У 1966-
90 роках тільки 25% інвестицій направлялося на оновлення виробничих фондів.
Інші кошти йшли на підтримку наявного рівня виробництва, тобто тільки на
його капітальний ремонт,Необхідність відтворення основних фондів
задовольнялася лише на 50%,На початку 90-х років термінової заміни
устаткування потребували 25% обсягу основних фондів, у тому числі 40% машин
та устаткування,У багатьох галузях промисловості функціонує до 65%
спрацьованих основних фондів,Велика кількість підприємств є досить старими
так кожне третє підприємство почало свою діяльність до 1950р,і тільки 13%
розпочали роботу після 1990р,В останні роки прослідковується значний спад
інвестиційної активності, що призвело до подальшого старіння виробничого
потенціалу, його морального та фізичного зносу,Значний вплив на неефективність виробництва чинило і надалі чинить
непродумане географічне розташування підприємств,Монополізм глибоко
спеціалізованих вітчизняних підприємств, які будувались і розташовувались
виходячи з концепції єдиного народногосподарського комплексу, відповідна
замкнутість ринків збуту та сировини, висока питома вага проміжної
продукції, значна енергоємність виробництва — все це значно обмежило
можливості промислового виробництва до адаптації в принципово нових умовах
масштабної економічної лібералізації та переходу до відкритої економіки.
Одразу після розвалу СРСР втратилися традиційні ринки збуту, розірвалися
зв’язки між постачальниками, що на тривалий час призупинило виробництво,Не менш гострою проблемою для більшості українських товаровиробників
є низька конкурентноспроможність продукції,Ще зовсім недавно діяльність
абсолютної більшості суб’єктів господарювання була орієнтованою на одного
єдиного та завжди надійного покупця — державу,Сьогодні можливості цього
покупця дуже обмежені,Частка підприємств, обсяг виробництва продукції
визначався державними замовленнями у промисловості у 1996р,становила лише
13%